Organisationer

Posted by | Posted in Uncategorized | Posted on 16-06-2011

E-cigg är som sagt inte så välkänt som det ”borde” vara, men det finns en del organisationer som jobbar på detta genom att utföra studier, dela med sig av resultat, sprida information m.m.
Sedan gäller såklart att vissa myndigheter godkänner (eller förbjuder) produkter och användningen av dessa, eftersom det faktiskt är ett gift vi inhalerar (nikotin) och även diverse andra mer eller mindre okända ämnen…

Här följer en kort lista med diverse organisationer och myndigheter som sysslar med detta (engelska), samt några svenska sidor som har med rökning, tobak och e-cigg att göra:
-Listan är ganska snabbt ihopsatt och är långt ifrån komplett. Har du tips på organisationer eller andra verksamheter eller websidor som skulle passa här, så lämna en kommentar!

Organisationer, Myndigheter m.m. (Sorterad efter förkortning)
Förkortning/länk Namn Beskrivning
ALF American Legacy Foundation Amerikansk förening som motarbetar tobak och rökning
ECA Electronic Cigarette Association En förening för företag som arbetar bl.a. för att ”promota” elektroniska cigaretter.
FDA Food and Drug Administration Statligt Amerikanskt kontrollorgan för läkemedel och mat.
WHO World Health Organization En organisation inom FN som arbetar för en bättre hälsa i världen.
MHRA Medicines and Healthcare products Regulatory Authority Ett engelskt kontrollorgan för mediciner. 
Motsvarar Sveriges Läkemedelsverk
CASAA The Consumer Advocates for Smoke-free Alternatives Association Amerikansk organisation som förespråkar- och informerar om elektroniska cigaretter och andra sluta-röka-produkter
Läkemedelsverket Läkemedelsverket Svenska Läkemedelsverket. Har inte direkt någon info om e-cigg idag, men kan vara bra att känna till…
Slutarökalinjen Sluta röka- linjen Råd och stöd via telefon för dig som vill sluta röka eller snusa.
Slutaröka Sluta röka Info Motivation, tips och info om att sluta röka

I nästa inlägg
kommer jag att ge dig 15% rabatt hos en Svensk web- shop med E-cigg.

Tillbaka till startsidan

Post a comment